Tổng Cục Điện Ảnh Trung Quốc thông báo 13 thể loại phim bị cấm, 3 thể loại khác được xếp vào hàng “cấm tạm thời”

Sohu đưa tin, Tổng Cục Điện Ảnh Trung Quốc thông báo 13 thể loại phim bị cấm, 3 thể loại khác được xếp vào hàng “cấm tạm thời”. Thể loại phim bị cấm: 1. Cung đấu 2. Thanh xuân vườn trường 3. Bạo lực học đường 4. Tâm linh – mê tín dị đoan 5. […]